Společnost: Firstinvest holding, a.s. [IČ: 48533696]

Oznámení

Typ:
Výzva
Datum konání:
Místo konání:

Udaje o společnosti:

Společnost:
Firstinvest holding, a.s.
IČ:
48533696
Adresa:
Hlubčická 147/8
79401 Krnov

Text oznámení

Výzva k předložení akcií pro jejich výměnu za nové s nižší jmenovitou hodnotou ve výši 480,- Kč

Společnost Firstinvest holding, a.s., IČ 485 33 696, se sídlem Hlubčická 147/8, Pod Bezručovým vrchem, Krnov 794 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava, Oddíl B , vložka 847 (dále jen „Společnost“) vyzývá v souladu s § 525 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK) akcionáře, aby předložili své akcie / hromadné listiny je nahrazující za účelem jejich výměny za nové s nižší jmenovitou hodnotou ve výši 480,- Kč.

Akcie / hromadné listiny musí být předloženy ve lhůtě stanovené valnou hromadou, která je do 3 měsíců ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, tj. do 07.04.2022 dle následujícího postupu:

Akcionář se dostaví s akciemi osobně (je nutné mít s sebou doklad totožnosti nebo pro zastoupení plnou moc, kterou zástupce odevzdá ve Společnosti) do sídla Společnosti na adrese Krnov, Hlubčická 147/8, PSČ 794 01, v období od 14. 2. 2022 do 7. 4. 2022, vždy pouze v pátek od 08:00 do 14:00 hod. nebo v čase dohodnutém na základě předběžné individuální domluvy.

Individuální domluvu lze uskutečnit prostřednictvím telefonních čísel 603 845 192 a 556 317 322 nebo e-mailové adresy firstinvest@post.cz.

Akcionář, který je v prodlení s předložením akcií / hromadných listin k jejich výměně, nevykonává až do okamžiku jejich řádného předložení s nimi spojená akcionářská práva. Předseda představenstva Společnosti v těchto případech uplatní postup podle § 537 až § 541 ZOK.

Za Společnost:

Jiří Čajan v.r.
předseda představenstva
společnosti Firstinvest holding, a.s.


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení